โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

โรงพยาบาลรัตภูมิ

หน่วยงานราชการ” คือองค์กรหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาประเทศและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ภายใต้การกำหนดแนวทางการบริหารงานโดยรัฐบาลและมีเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานราชการนั้นได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน 

 

การบริหารราชการ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ ของรัฐให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วยองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารราชการจะมีลักษณะเป็นกิจกรรมในทางปฏิบัติที่ จำเป็นต้องอาศัยรัฐประศาสนศาสตร์ในฐานะที่เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการหรือการบริหารรัฐกิจ ดังนั้น เราจะเห็นว่าการบริหารราชการจึงมีความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมาก

 

กิจกรรมโรงพยาบาล

ACTIVITY HOSPITAL

 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

โรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

074-395234-7

rattaphumhospital@gmail.com

ข่าวสารและงานกิจกรรม
 1. ข่าวสารภายใน
 2. ประกาศรับสมัครงาน
 3. ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
 4. แกลอรี โรงพยาบาล

วันพุธ, 24 พ.ค. 2566 15:40

โรงพยาบาลรัตภูมิ นำโดยนายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ

วันศุกร์, 19 พ.ค. 2566 08:30

บริการ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและชุมชน เรื่องความปลอดภัยด้านยาในชุมชน 

วันศุกร์, 12 พ.ค. 2566 09:19

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลรัตภูมิ  ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพนอกพื้นที่12 พฤษภาคม 2566  เวลา 08.00 น.

วันพุธ, 10 พ.ค. 2566 08:26

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566  คลินิกชุมชนวัดใหม่ เปิดการอบรมเรื่องการเฝ้าระวังจัดการและการแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย

วันพุธ, 03 พ.ค. 2566 15:19

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น.

วันอังคาร, 02 พ.ค. 2566 14:19

วันที่ 27 เมษายน 2566 นายวิฑูรย์  สุทธิมาส พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลร้ตภูมิ

วันพฤหัสบดี, 27 เมษายน 2566 15:32

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวันที่ 27 เมษายน 2566 โรงพยาบาลรัตภูมินำโดยนายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล

วันอาทิตย์, 22 มกราคม 2566 10:15

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานด้วยการทำวิจัยละ R2R ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์, 22 มกราคม 2566 10:15

วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.

นายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผอ.โรงพยาบาลรัตภูมิ นายสาคร คงแก้ว ท้องถิ่นอำเภอรัตภูมิ นายประเชิญ โนรดี สารารณสุขอำเภอรัตภูมิ

วันเสาร์, 22 มกราคม 2565 10:15

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผอ.รพ.รัตภูมิ เป็นประธานการประชุม นายประเชิญ โนรดี สาธรณสุขอำเภอรัตภูมิ และคณะกรรมการอำนวยการ อำเภอรัตภูมิ เข้าร่วมประชุม 

วันเสาร์, 22 มกราคม 2565 10:15

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายสุวิทย์ คงูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.รัตภูมิ เข้าร่วมพิธีปิด
"โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด อ.รัตภูมิ ประจำปี 2566"

วันเสาร์, 22 มกราคม 2565 10:14

 วันที่ 22 มีนาคม 2566

ฉบับที่ 8/66

นางสาวเทวี ฐานุตดม ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางอรอุมา สุวรรณโณ ผู้ช่วยทันตแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลรัตภูมิร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 

วันศุกร์, 19 พ.ค. 2566 08:30

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖  เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทพะิ์สอบคัดเลือกฯ ในตำแหน่งพนักงานบริการ(ดูแลสวน) โดยให้เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ(สอบสัมภาษณ์)ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕ูู๖๖  เวลา ๙.๐๐ น. ณห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ โรงพยาบาลรัตภูมิ   <<ดาวน์โหลดเอกสาร>>


 

  
      

 

วันพฤหัสบดี, 11 พ.ค. 2566 14:30

ด้วยโรงพยาบาลรัตภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยบริการโรงพยาบาลรัตภูมิ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตามเอกสาร  <<ดาวน์โหลดเอกสาร>>


วันพุธ, 10 พ.ค. 2566 13:25

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 

บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่ง พนักงานบริการ(ดูแลสวน) ตามเอกสารแนบ  <<ดาวน์โหลดเอกสาร>>วันศุกร์, 21 เมษายน 2566 11:12

ด้วยโรงพยาบาลรัตภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เพื่อสนับสนุนการปฏบัติงานในหน่วยบริการโรงพยาบาลรัตภูมิ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตามเอกสาร  <<ดาวน์โหลดเอกสาร>>


วันพุธ, 29 มีนาคม 2566 11:12

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ  ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ บัดนี้ การสัมภาษณ์ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ  ดังเอกสารแนบ <<ดาวน์โหลดเอกสาร >>


วันพุธ, 15 มีนาคม 2566 11:11

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ทันตกรรม <<ดาวน์โหลดเอกสาร>>


วันพุธ, 15 มีนาคม 2566 11:07

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ๗ ตำแหน่ง <<ดาวน์โหลดเอกสาร>> 


Lorem Ipsum ...

วันอังคาร, 09 พ.ค. 2566 10:14

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2566
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจสัญญาณชีพอัตโนมัติในรถพยาบาลพร้อมระบบทางไกล
(ประกอบด้วย Monitor (EKG,BP,O2),VDO-HD,Voice,GPS))
จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

วันจันทร์, 08 พ.ค. 2566 12:14

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2566
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจสัญญาณชีพอัตโนมัติในรถพยาบาลพร้อมระบบทางไกล
(ประกอบด้วย Monitor (EKG,BP,O2),VDO-HD,Voice,GPS))
จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

วันอาทิตย์, 07 พ.ค. 2566 19:14

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดซื้อระบบ DR ห้องเอกซเรย์ จำนวน 1 เครื่อง 

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >>

วันพุธ, 24 พ.ค. 2566 15:40

หนังสั้นทางด่วนรัตภูมิหาดใหญ่ใส่ใจเส้นเลือดสมอง

วันศุกร์, 19 พ.ค. 2566 09:38

วันที่ 18/5/2566 เภสัชกร รพ.รัตภูมิร่วมกับทีม รพ.สต.นิคม ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรค COPD เพื่อติดตามสภาวะสุขภาพและการใช้ยาของผู้ป่วยรวมทั้งลงสำรวจร้านชำในชุมชน 

วันศุกร์, 12 พ.ค. 2566 14:19

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพนอกพื้นที่
ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพนอกพื้นที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น.

วันอังคาร, 02 พ.ค. 2566 14:18

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงวัยในด้านการป้องกันโรคสมองเสื่อม การป้องกัน
การหกล้ม แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 15 คน ในโรงเรียนผู้สูง- อายุ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร

วันพฤหัสบดี, 27 เมษายน 2566 16:12

วันที่ 27 เมษายน 2566 โรงพยาบาลรัตภูมินำโดยนายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล โครงการ บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ วัดใหม่ทุ่งคา

วันพุธ, 26 เมษายน 2566 09:15

โรงพยาบาลรัตภูมิ ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมนำเสนอ นวัตกรรม งานประกวดผลงานวิชาการและนวัตกรรมโรงพยาบาลรัตภูมิ ปี ๒๕๖๖   ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 15:16

นิเทศงานทันตกรรม CUP รัตภูมิ รอบที่ 1

วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 15:15

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 15:15

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดทั้งนี้ทางกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์อื่น ๆ