โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

โรงพยาบาลรัตภูมิ

หน่วยงานราชการ” คือองค์กรหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาประเทศและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ภายใต้การกำหนดแนวทางการบริหารงานโดยรัฐบาลและมีเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานราชการนั้นได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน 

 

การบริหารราชการ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ ของรัฐให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วยองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารราชการจะมีลักษณะเป็นกิจกรรมในทางปฏิบัติที่ จำเป็นต้องอาศัยรัฐประศาสนศาสตร์ในฐานะที่เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการหรือการบริหารรัฐกิจ ดังนั้น เราจะเห็นว่าการบริหารราชการจึงมีความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมาก

 

กิจกรรมโรงพยาบาล

ACTIVITY HOSPITAL

 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 1

โรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

074-395234-7

rattaphumhospital@gmail.com

ข่าวสารประชาสัมพันธ์และงานกิจกรรม
 1. ข่าวสารภายใน
 2. ประกาศรับสมัครงาน
 3. ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
 4. แกลอรี โรงพยาบาล
 5. เอกสารเผยแพร่และ ประกาศ

วันพฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2566 13:30

โรงพยาบาลรัตภูมิให้บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV)

 

วันพฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2566 09:30

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ได้ลงติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอดเพื่อประเมิน สุขภาพจิตและวางแผนช่วยเหลือ

วันพฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2566 08:30

นายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัตภูมิ ร่วม "Kick off" ปลูกผักสวนครัวพร้อมกัน ทั่วทั้งจังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดี, 09 พฤศจิกายน 2566 08:40

ครือข่ายสุขภาพอำเภอรัตภูมิ Kick off รณรงค์ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก กิจกรรมฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านเข็ม 100 วัน สำหรับผู้หญิง

"SAVE OUR SCHOOL CHILDREN BY 1 MILLION HPV รู้เท่าทัน ข้องกันได้ ตรวจพบรักษาไว ปลอดภัย

วันอังคาร, 07 พฤศจิกายน 2566 08:31

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.รัตภูมิ

จัดกิจกรรมเนื่องใน สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำ ปี 2566

วันอังคาร, 24 ตุลาคม 2566 08:33

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 โรงพยาบาลรัตภูมิ นำโดยนายแพทย์สุวิทย์ คงซูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัตภูมิและประชาชนทั่วไปร่วมงานทำบุญประจำปี 2566

วันพฤหัสบดี, 19 ตุลาคม 2566 09:53

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ฉบับที่ 5/2567 วันที่ 16 ตุลาคม 2566

SERVICE PLAN อายุรกรรม ขับเคลื่อน SERVICE PLAN สาขาอายุรกรรม

วันอังคาร, 17 ตุลาคม 2566 09:58

โรงพยาบาลรัตภูมิ นำโดยนายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิพร้อมโรงพยาบาลและ คปสอ.โซนเฟื่องฟ้า

วันเสาร์, 14 ตุลาคม 2566 11:47

 นายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัตภูมิ  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2566 09:47

ตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน แต่ละหน่วยงานในโรงพยาบาลรัตภูมิ

วันพุธ, 20 กันยายน 2566 11:47

ให้ความรู้และสอนการแปรงฟันในเด็กเล็ก ให้แก่ผู้ปกครองในโครงการฟันสวย ยิ้มใส ห่างไกลฟันผุซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลกำแพงเพชร

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพงเพชร

วันพุธ, 06 กันยายน 2566 11:47

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 งานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ร่วมกับ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)

รพ.รัตภูมิ จัดประชุมทบทวนความรู้ เรื่อง โรคไข้เลือดออก ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566 15:50

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้ประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) โดยเรียงลำดับตามคะแนน) ดังนี้


<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2566 15:58

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้ประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานบริการ (เลขาแพทย์) และพนักงาน

ขับรถยนต์เพื่อปฏิบัติงานบริการในโรงพยาบาลรัตภูมินั้น

บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่ง

พนักงานบริการ (เลขาแพทย์) ดังนี้

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2566 15:40

ด้วยโรงพยาบาลรัตภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

ชั่วคราว (รายวัน) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยบริการโรงพยาบาลรัตภูมิ จึงประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง

๑.๑ พนักงานช่วยเหลือคนใข้ (ทันตกรรม) จำนวน ๑ อัตรา

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2566 15:40

ด้วยโรงพยาบาลรัตภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

ชั่วคราว (รายวัน) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยบริการโรงพยาบาลรัตภูมิ จึงประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง

๑.๑ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันพฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2566 14:34

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วตราว(รายวัน)

เพื่อแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง

๑.๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธาณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)


<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันศุกร์, 17 พฤศจิกายน 2566 16:10

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

1.พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจถุกเฉิน)

2.พนักงานประกอบอาหาร

บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งเจ้า

พนักงานสาธารณสุข (เวซกิจฉุกเฉิน) และพนักงานประกอบอาหาร ดังบัญชีรายชื่อในเอกสารแนบท้ายประกาศ


     
<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันพฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2566 15:40

ด้วยโรงพยาบาลรัตภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

ชั่วคราว(รายวัน) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยบริการโรงพยาบาลรัตภูมิ จึงประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง

๑.๑ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๓ อัตรา

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2566 15:40

ด้วยโรงพยาบาลรัตภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยบริการโรงพยาบาลรัตภูมิ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 

 ๑.ชื่อตำแหน่ง

               ๑.๑ พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ทันตกรรม)                 จำนวน ๑  อัตรา

             

โดยมีรายละเอียดตามแนบดังต่อไปนี้

 

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันพฤหัสบดี, 09 พฤศจิกายน 2566 15:40

ด้วยโรงพยาบาลรัตภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยบริการโรงพยาบาลรัตภูมิ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 

 ๑.ชื่อตำแหน่ง

               ๑.๑ พนักงานบริการ(เลขาแทพย์)                  จำนวน ๑  อัตรา

               ๑.๒ พนักงานขับรถยนต์                               จำนวน ๑ อัตรา

             

โดยมีรายละเอียดตามแนบดังต่อไปนี้

 

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันอังคาร, 24 ตุลาคม 2566 13:10

ด้วยโรงพยาบาลรัตภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยบริการโรงพยาบาลรัตภูมิ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 

 ๑.ชื่อตำแหน่ง

               ๑.๑ พยาบาลวิชาชีพ                                               จำนวน ๓ อัตรา

               ๑.๒ เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)              จำนวน ๑ อัตรา

              ๑.๓ พนักงานประกอบอาหาร                                     จำนวน ๑ อัตรา

โดยมีรายละเอียดตามแนบดังต่อไปนี้

 

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันศุกร์, 27 ตุลาคม 2566 10:36

ประกาศเผยแพร่แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >>

 

วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2566 10:36

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเชลล์แสงอาทิตย์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ รายการ

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >>

 

วันจันทร์, 17 กรกฎาคม 2566 10:36

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

วันอังคาร, 17 ตุลาคม 2566 13:40

สสจ.ตรวจเยี่ยม รพ.ชุมชนแม่ข่าย ปี 2567 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566

วันพุธ, 24 พ.ค. 2566 15:40

หนังสั้นทางด่วนรัตภูมิหาดใหญ่ใส่ใจเส้นเลือดสมอง

วันศุกร์, 19 พ.ค. 2566 09:38

วันที่ 18/5/2566 เภสัชกร รพ.รัตภูมิร่วมกับทีม รพ.สต.นิคม ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรค COPD เพื่อติดตามสภาวะสุขภาพและการใช้ยาของผู้ป่วยรวมทั้งลงสำรวจร้านชำในชุมชน 

วันศุกร์, 12 พ.ค. 2566 14:19

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพนอกพื้นที่
ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพนอกพื้นที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น.

วันอังคาร, 02 พ.ค. 2566 14:18

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงวัยในด้านการป้องกันโรคสมองเสื่อม การป้องกัน
การหกล้ม แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 15 คน ในโรงเรียนผู้สูง- อายุ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร

วันพฤหัสบดี, 27 เมษายน 2566 16:12

วันที่ 27 เมษายน 2566 โรงพยาบาลรัตภูมินำโดยนายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล โครงการ บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ วัดใหม่ทุ่งคา

วันพุธ, 26 เมษายน 2566 09:15

โรงพยาบาลรัตภูมิ ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมนำเสนอ นวัตกรรม งานประกวดผลงานวิชาการและนวัตกรรมโรงพยาบาลรัตภูมิ ปี ๒๕๖๖   ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 15:16

นิเทศงานทันตกรรม CUP รัตภูมิ รอบที่ 1

วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 15:15

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 15:15

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดทั้งนี้ทางกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 

เอกสารเผยแพร่และ ประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ

การใช้กล้องวงจรปิดในโรงพยาบาล และความเป็นส่วนตัว (CCTV Privacy Noteice)

    โรงพยาบาลรัตภูมิ ตำเนินการใช้กล้องวงจรปิต (CCTV) สำหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่

ภายในและรอบบริเวณ โรงพยาบาลรัตภูมิเพื่อการป้องกันความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน

ทั้งนี้ โรงพยาบาล ทำการก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คนไข้ ญาติ ลูกจ้าง

ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อหรือ บุคคลใดๆ ซึ่งต่อไปในบระกาศนี้ เรียกว่า "ท่าน" ที่เข้า"มายังพื้นที่ โตยผ่านการใช้งานอุปกรณ์

กล้องวงจรปิตดังกล่าว ประกาศการใช้กล้องวงจรปิดในโรงพยาบาล และความเป็นส่วนตัว (CCTV Privacy Notice)

มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผย ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถทำให้สามารถระบุตัวท่านได้

(ข้อมูลส่วนบุคคล) รวมถึงการแจ้งสิทธิ ตังนี้

<<<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>

พรบ.เกี่ยวกับงานสารบรรณ มีการขอทำลายเอกสาร

พรบ.เกี่ยวกับงานสารบรรณ มีการขอทำลายเอกสาร 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

<<<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พร้อมด้วยกฏกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี

<<<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>

adminrattaphum - วันพุธ, 08 พฤศจิกายน 2566 13:29

หนังสือขออนุมัติแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลรัตภูมิ ประจำปี 2567 แผยแพร่บนเว็ปไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์

เรื่องเดิม ตามที่ฝ่ายแผนงาน โรงพยาบาลรัตภูมิได้จัดทำแผนการปฏิบัติการ โรงพยาบาลรัตภูมิประจำปี งปประมาณ 2567 เพื่อมุ่งเน้นแผนยุทธศาสาตร์ด้านสาธารณสุขที่รับรองการเปลียนแปลงทั้งภายในและภายนอกและกำหนดจุดเน้นด้านการพัฒนาสาธารณสุขระบบบริการสุขภาพ ระบบปฐมภูมิ

 

<<<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>

ขออนุมัติแผนการปฏิบัติการโรงพยาบาลรัตภูมิ ประจำปีงปประมาณ 2567

 ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้จัดทำแผนยุทธศาตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปี 2566-2570 ภายใต้วิสัยทัศน์ "ประชาชนสงขลาแข็งแรง บุคลากรมีความสุข ระบบสุขภาพแข้มแข็ง ภายใต้การพัฒนาดิจิทัลการแพทย์ การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย " โดยมุ่งเน้นแผนยุทธ์ศาสตร์ด้านสาธารณสุข ที่รองรับการเปลียนแปลง

 

<<<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการระบบสุขภาพตามาตรฐานแบบผสมผสานในองค์รวมเน้นเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 1   บูรณาการระบบสุขภาพตามาตรฐานแบบผสมผสานในองค์รวมเน้นเชิงรุก ครอบคลุมทุก

กลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม จำนวน 20 โครงการ เงินบำรุง จำนวน 1,134,155 บาท 

 

<<<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ได้ตามาตรฐานองค์กรคุณภาพและคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ได้ตามาตรฐานองค์กรคุณภาพและคุณธรรมโดยยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 โครงการ เงินบำรุง จำนวน 746,000 บาท 

 

<<<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารองค์กรตามาตรฐานและบริการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารองค์กรตามาตรฐานและบริการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จำนวน 4

โครงการ เงินบำรุง จำนวน 343,260 บาท

 

<<<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 2 โครงการ เงินบำรุง จำนวน 2

โครงการ เงิน 189,400 บาท

 

<<<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพตามาตรฐานสากถ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพตามาตรฐานสากถ จำนวน 1

โครงการ เงินบำรุง จำนวน 785,850 บาท

 

<<<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์อื่น ๆ