โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ทันตกรรม <<ดาวน์โหลดเอกสาร>>


โรงพยาบาลรัตภูมิ

หน่วยงานราชการ” คือองค์กรหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาประเทศและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ภายใต้การกำหนดแนวทางการบริหารงานโดยรัฐบาลและมีเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานราชการนั้นได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน 

 

การบริหารราชการ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ ของรัฐให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วยองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารราชการจะมีลักษณะเป็นกิจกรรมในทางปฏิบัติที่ จำเป็นต้องอาศัยรัฐประศาสนศาสตร์ในฐานะที่เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการหรือการบริหารรัฐกิจ ดังนั้น เราจะเห็นว่าการบริหารราชการจึงมีความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมาก

 

กิจกรรมโรงพยาบาล

ACTIVITY HOSPITAL

 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 13
 • 11
 • 10
 • 8
 • 7
 • 6
 • 4
 • 3
 • 1

โรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

074-395234-7

rattaphumhospital@gmail.com

ข่าวสารประชาสัมพันธ์และงานกิจกรรม
 1. ข่าวสารภายใน
 2. ประกาศรับสมัครงาน
 3. ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
 4. แกลอรี โรงพยาบาล
 5. เอกสารเผยแพร่และ ประกาศ

วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567 14:42

๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  เยี่ยมติดตามชุมชนล้อมริกษ์ อำเภอรัตภูมิ

วันพฤหัสบดี, 15 กุมภาพันธ์ 2567 09:42

วันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  นพ.สุวิทย์ คงชูช่วย พร้อมจนท.กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมงาน

๑๔  กุมภา เขาคูหาบอกรัก

วันพุธ, 31 มกราคม 2567 12:42

บริการเจาะเลือดตรวจสุขภาพประจำปีและประเมิน สุขภาพแก่พนักงาน บริษัทเล็ทเทอร์ พี 2010 จำกัด

วันอังคาร, 30 มกราคม 2567 12:42

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTX)

วันจันทร์, 22 มกราคม 2567 08:42

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

วันที่17-19 มกราคม 2567 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.รัตภูมิ นำโดยนางอรุณ ยุทธิปูน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

วันจันทร์, 22 มกราคม 2567 08:42

วันที่11-12 มกราคม 2567 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.รัตภูมิ "จัดโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการฉุกเฉินลำหรับผู้ป่วยจิตเวช

ฉุกเฉินคลุ้มคลั่งจากยาเสพติดแบบบูรณาการในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2567"

วันศุกร์, 12 มกราคม 2567 08:42

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 โรงพยาบาลรัตภูมิและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

รัตภูมิ ร่วมกันจัดกิจกรรมคัดกรองต้อกระจก

วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2566 15:42

พว.อรุณี ยุทธิปูน หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางใน

การดำเนินงานโครงการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(CBTx)

วันศุกร์, 22 ธันวาคม 2566 11:42

 ดร.นุวัช แก้วสว่าง นายกเทศมนตรีเทศบาล ตำบลกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี อำเภอรัตภูมิ ประจำปี 2566

สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำแพงเพชร

วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2566 15:42

กิจกรรม kick off โครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBTx)

วันพุธ, 06 ธันวาคม 2566 09:30

มื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โรงพยาบาลรัตภูมิ นำโดยนายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ

วันพฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2566 13:30

โรงพยาบาลรัตภูมิให้บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV)

 

วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567 08:08

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้ประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ เพื่อปฏิบัติงานบริการในโรงพยาบาสรัตภูมิ นั้น

บัดนี้การสอบคัดเลือกฯ ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 

ขอให้ผู้มีสิทธิสอบในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ มาเข้ารับ การประเมิน..ครั้งที่ ๒ 

(สอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์) ) ในวันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ

ห้องประชุมพุทธรักษาชั้น โรงพยาบาลรัตภูมิ

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันอังคาร, 13 กุมภาพันธ์ 2567 16:10

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ได้ประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ เพื่อปฏิบัติงานบริการในโรงพยาบาสรัตภูมิ นั้น

บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในพนักงานพิมพ์

ดังบัญชีรายชื่อในเอกสารแนบท้ายประกาศ (๑)

ขอให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ มาเข้ารับ การประเมิน..ครั้งที่๑

(ความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะตำแหน่ง และสอบปฏิบัติ) ) ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ

ห้องประชุมพุทธรักษาชั้น โรงพยาบาลรัตภูมิ

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันอังคาร, 30 มกราคม 2567 16:10

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มี

สิทธิสอบคัดเลือกฯ ในตำแหน่งพนักงานชับรถนต์ โดยให้เข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่

๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 6 โรงพยายาลรัตภูมิ

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ

ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยเรียงลำดับตามคะแนน ดังนี้

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันอังคาร, 30 มกราคม 2567 16:10

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

การสอบคัดเลือกฯ (สอบความรู้ทั่วไป, เฉพาะตำแหน่ง และสอบปฏิบัติ) ในตำแหน่งพนักงานธุรการ โดยให้เข้ารับ

การสอบตัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม

พุทธรักษา ชั้น ๒ โรงพยาบาลรัตภูมิ

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ

(โดยเรียงลำดับตามคะแนน) ดังนี้

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันอาทิตย์, 28 มกราคม 2567 16:10

ด้วยโรงพยาบาสรัตภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

ชั่วคราว(รายวัน) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยบริการโรงพยาบาลรัตภูมิ จึงประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โดยมีรายละเฮียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง

๑.๑ หนักงานพิมพ์ จำนวน ๑ อัตรา

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันจันทร์, 22 มกราคม 2567 16:10

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานธุรูการ โดยทำการสอบคัดเลือกฯ (สอบ

ความรู้ทั่วไป, เฉพาะตำแหน่ง และสอบปฏิบัติ ในวันที่ ๒. มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกฯ (สอบความรู้ทั่วไป, เฉพาะตำแหน่ง และสอบปฏิบัติ ได้สิ้นสุดลงแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ โดยเรียงตามลำตับการสมัครสอบ ดังนี้

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันจันทร์, 22 มกราคม 2567 16:10

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ได้ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิ

สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยทำการสอบคัดเลือกฯ

(สอบความรู้ทั่วไป, เฉพาะตำแหน่ง และสอบปฏิบัติ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกฯ (สอบความรู้ทั่วไป, เฉพาะตำแหน่ง และสอบปฏิบัติ) ได้สิ้นสุดลงแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ดังนี้

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันศุกร์, 12 มกราคม 2567 16:10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ขอให้ผู้มีสิทะิสอบคัดเลือก เข้ามารับการสอบคัดเลือก( สอบความรู้ทั่วไป , ความรู้เฉพาะตำแหน่งและสอบปฏิบัติ) ตามเอกสารแนบ

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันศุกร์, 12 มกราคม 2567 16:10

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานเปล และพนักงานประกอบอาหาร  ขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ตามเอกสารแนบ

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันศุกร์, 12 มกราคม 2567 16:10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ในตำแหน่งพนัักงานธุรการ เข้ามารรับการประเมิน ครั้ง ที่ 1 ตามเอกสารแนบ

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567 11:30

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงปประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เช่าเครื่อง Automate Chemistry พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลรัตภูมิ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและ

ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศ

โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น จังหวัดสงขลา โดย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลรัตภูมิ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงปประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เช่าเครื่อง Automate Chemistry พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ รายการ

สำหรับงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลรัตภูมิ
ตามเอกสารที่แนบท้าย

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >>

วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2567 11:30

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงปประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง  จำนวน ๑ คัน

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและ

ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศ

โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น จังหวัดสงขลา โดย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลรัตภูมิ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงปประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายการ  รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง จำนวน ๑ คัน  ตามเอกสารที่แนบท้าย

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >>

วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2567 10:30

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงปประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล จำนวน ๑ รายการ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและ

ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย

ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดสงขลา โดย โรงพยาบาลรัตภูมิ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงปประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รายการ เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล เพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล  จำนวน ๑ เครื่อง  ตามเอกสารที่แนบท้าย

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >>

วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2567 08:28

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงปประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย

ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดสงขลา โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลรัตภูมิ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงปประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รายการครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง  ตามเอกสารที่แนบท้าย

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >>

วันจันทร์, 29 มกราคม 2567 08:45

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ จ้างเหมาบริการจัดการระบบทาง

การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลรัตภูมิ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ รายการ

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ที่ สข 0๐๓๓.๐๑๐/๖๕๓๙ ลงวันที่

๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งการอนุมัติแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ จ้างเหมาบริการจัดการระบบทางการแพทย์ (HosXP XE v๔) สำหรับโรงพยาบาลรัตภูมิ ตำบลกำแพงเพชร

อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >>

 

วันจันทร์, 29 มกราคม 2567 08:36

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุกัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ จ้างเหมาบริการจัดการรักษา

ผู้ป่วยในอัจฉริยะ (PD Paperless) สำหรับโรงพยาบารัตภูมิ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

จำนวน ๑ รายการ

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ที่ สข 0๐๓๓.๐๑๐/๖๕๓๙ ลงวันที่

๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งการอนุมัติแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ จ้างเหมาบริการจัดการรักษาผู้ป่วยในอัจฉริยะ (IPD Paperless) สำหรับโรงพยาบาลรัตภูมิ ตำบลกำแพงเพชร

อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๙๘,๐๐๐.๐ บาท ( เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >>

 

วันอังคาร, 17 ตุลาคม 2566 13:40

สสจ.ตรวจเยี่ยม รพ.ชุมชนแม่ข่าย ปี 2567 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566

วันพุธ, 24 พ.ค. 2566 15:40

หนังสั้นทางด่วนรัตภูมิหาดใหญ่ใส่ใจเส้นเลือดสมอง

วันศุกร์, 19 พ.ค. 2566 09:38

วันที่ 18/5/2566 เภสัชกร รพ.รัตภูมิร่วมกับทีม รพ.สต.นิคม ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรค COPD เพื่อติดตามสภาวะสุขภาพและการใช้ยาของผู้ป่วยรวมทั้งลงสำรวจร้านชำในชุมชน 

วันศุกร์, 12 พ.ค. 2566 14:19

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพนอกพื้นที่
ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพนอกพื้นที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น.

วันอังคาร, 02 พ.ค. 2566 14:18

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงวัยในด้านการป้องกันโรคสมองเสื่อม การป้องกัน
การหกล้ม แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 15 คน ในโรงเรียนผู้สูง- อายุ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร

วันพฤหัสบดี, 27 เมษายน 2566 16:12

วันที่ 27 เมษายน 2566 โรงพยาบาลรัตภูมินำโดยนายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล โครงการ บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ วัดใหม่ทุ่งคา

วันพุธ, 26 เมษายน 2566 09:15

โรงพยาบาลรัตภูมิ ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมนำเสนอ นวัตกรรม งานประกวดผลงานวิชาการและนวัตกรรมโรงพยาบาลรัตภูมิ ปี ๒๕๖๖   ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 15:16

นิเทศงานทันตกรรม CUP รัตภูมิ รอบที่ 1

วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 15:15

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 15:15

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดทั้งนี้ทางกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 

เอกสารเผยแพร่และ ประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ

การใช้กล้องวงจรปิดในโรงพยาบาล และความเป็นส่วนตัว (CCTV Privacy Noteice)

    โรงพยาบาลรัตภูมิ ตำเนินการใช้กล้องวงจรปิต (CCTV) สำหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่

ภายในและรอบบริเวณ โรงพยาบาลรัตภูมิเพื่อการป้องกันความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน

ทั้งนี้ โรงพยาบาล ทำการก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คนไข้ ญาติ ลูกจ้าง

ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อหรือ บุคคลใดๆ ซึ่งต่อไปในบระกาศนี้ เรียกว่า "ท่าน" ที่เข้า"มายังพื้นที่ โตยผ่านการใช้งานอุปกรณ์

กล้องวงจรปิตดังกล่าว ประกาศการใช้กล้องวงจรปิดในโรงพยาบาล และความเป็นส่วนตัว (CCTV Privacy Notice)

มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผย ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถทำให้สามารถระบุตัวท่านได้

(ข้อมูลส่วนบุคคล) รวมถึงการแจ้งสิทธิ ตังนี้

<<<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ มีการขอทำลายเอกสาร

พรบ.เกี่ยวกับงานสารบรรณ มีการขอทำลายเอกสาร 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

<<<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พร้อมด้วยกฏกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี

<<<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>

เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของโรงพยาบาลรัตภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของโรงพยาบาลรัตภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๖

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >>

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์อื่น ๆ