โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2566
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจสัญญาณชีพอัตโนมัติในรถพยาบาลพร้อมระบบทางไกล
(ประกอบด้วย Monitor (EKG,BP,O2),VDO-HD,Voice,GPS))
จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

Comments powered by CComment

โรงพยาบาลรัตภูมิ

หน่วยงานราชการ” คือองค์กรหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาประเทศและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ภายใต้การกำหนดแนวทางการบริหารงานโดยรัฐบาลและมีเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานราชการนั้นได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน 

 

การบริหารราชการ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ ของรัฐให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วยองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารราชการจะมีลักษณะเป็นกิจกรรมในทางปฏิบัติที่ จำเป็นต้องอาศัยรัฐประศาสนศาสตร์ในฐานะที่เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการหรือการบริหารรัฐกิจ ดังนั้น เราจะเห็นว่าการบริหารราชการจึงมีความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมาก

 

กิจกรรมโรงพยาบาล

ACTIVITY HOSPITAL

 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 13
 • 11
 • 10
 • 8
 • 7
 • 6
 • 4
 • 3
 • 1

โรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

074-395234-7

rattaphumhospital@gmail.com


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศ และงานกิจกรรม
 1. ข่าวสารภายใน
 2. ประกาศรับสมัครงาน
 3. ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
 4. แกลอรี โรงพยาบาล
 5. เอกสารเผยแพร่และ ประกาศ

วันพุธ, 08 พ.ค. 2567 08:28

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดรพ.รัตภูมิ

ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการเฝ้าระวังซึมเศร้าฆ่าตัวตาย

ในอำเภอรัตภูมิ จ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดี, 04 เมษายน 2567 08:28

โครงการศึกษาวิจัยการสำรวจ

การดื้อยาในระดับโมเลกุล

และในหลอดทดลองของเชื้อ

มาลาเรียในประเทศไทย

วันจันทร์, 18 มีนาคม 2567 08:28

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ จัดประชุมพัฒนาระบบบริการสาขาอุบัติเหตุ

และฉุกเฉิน (SERVICE PLAN TRAUMA) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงาน

ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน และการจมน้ำ เพื่อ "คนสงขลาปลอดภัย นักท่องเที่ยว

ปลอดภัย" ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันพุธ, 13 มีนาคม 2567 08:28

หน่วยงาน NCD โรงพยาบาลรัตภูมิ จัดกิจกรรม "วันไตโลก" "ครอบคลุมทุกสิทธิ์ พิชิตโรคไต ใส่ใจการใช้ยา"

วันจันทร์, 11 มีนาคม 2567 08:28

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗  คปสอ.รัตภูมิ นำโดยนายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ ประธาน คปสอ.และนายประเชิญ โนรดี สาธารณสุขอำเภอรัตภูมิรองประธาน คปสอ.

วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567 14:42

๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  เยี่ยมติดตามชุมชนล้อมริกษ์ อำเภอรัตภูมิ

วันพฤหัสบดี, 15 กุมภาพันธ์ 2567 09:42

วันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  นพ.สุวิทย์ คงชูช่วย พร้อมจนท.กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมงาน

๑๔  กุมภา เขาคูหาบอกรัก

วันพุธ, 31 มกราคม 2567 12:42

บริการเจาะเลือดตรวจสุขภาพประจำปีและประเมิน สุขภาพแก่พนักงาน บริษัทเล็ทเทอร์ พี 2010 จำกัด

วันอังคาร, 30 มกราคม 2567 12:42

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTX)

วันจันทร์, 22 มกราคม 2567 08:42

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

วันที่17-19 มกราคม 2567 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.รัตภูมิ นำโดยนางอรุณ ยุทธิปูน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

วันจันทร์, 22 มกราคม 2567 08:42

วันที่11-12 มกราคม 2567 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.รัตภูมิ "จัดโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการฉุกเฉินลำหรับผู้ป่วยจิตเวช

ฉุกเฉินคลุ้มคลั่งจากยาเสพติดแบบบูรณาการในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2567"

วันศุกร์, 12 มกราคม 2567 08:42

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 โรงพยาบาลรัตภูมิและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

รัตภูมิ ร่วมกันจัดกิจกรรมคัดกรองต้อกระจก

วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567 13:06

ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ด้วยโรงพยาบาลรัตภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

ชั่วคราว (รายวัน) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยบริการโรงพยาบาลรัตภูมิ จึงประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ขื่อตำแหน่ง

๑.๑ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >>

 

 

  
      

 

วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2567 13:06

ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ด้วยโรงพยาบาลรัตภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

ชั่วคราว (รายวัน) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยบริการโรงพยาบาลรัตภูมิ จึงประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ขื่อตำแหน่ง

๑.๑ นักรังสีการแพทย์   จำนวน ๑ อัตรา

๑.๒ พยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานการพยาบาล)  จำนวน ๑ อัตรา

๑.๓ พยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด)  จำนวน ๑ อัตรา

๑.๔ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน ๑ อัตรา

๑.๕ พนักงานเปล  จำนวน ๑ อัตรา

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >>

 

 

  
      

 

วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2567 13:06

ประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้ประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ เพื่อปฏิบัติงานบริการใน

โรงพยาบาลรัตภูมิ นั้น บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่ง

ผู้ช่วยทันตแพทย์ ดังนี้

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันพฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2567 13:06

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่องประกาศรายชื่อผู้

ผ่านการสอบคัดเลือก (จากการสอบความรู้ทั่วไป, เฉพาะตำแหน่ง และสอบปฏิบัติ) ในตำแหน่งพนักงาน

ขับรถยนต์ โดยให้เข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประขุม

พุทธรักษา ชั้น ๒ โรงพยาบาลรัตภูมิ

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ

ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยเรียงลำดับตามคะแนน ดังนี้

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันพฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2567 13:06

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่องประกาศรายชื่อผู้

ผ่านการสอบคัดเลือก (จากการสอบความรู้ทั่วไป, เฉพาะตำแหน่ง และสอบปฏิบัติ) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 โดยให้เข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประขุม

พุทธรักษา ชั้น ๒ โรงพยาบาลรัตภูมิ บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ

ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยเรียงลำดับตามคะแนน ดังนี้

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567 13:06

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพนักงาน

เปล โดยทำการสอบคัดเลือกฯ(สอบความรู้ทั่วไป, เฉพาะดำแหน่ง และสอบปฏิบัติ) ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกฯ (สอบความรู้ทั่วไป, เฉพาะตำแหน่ง และสอยปฏิบัติ) ได้สิ้นสุดลงแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ (โดยเรียงตามลำดับการสมัครสอบ) ดังนี้

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567 13:06

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

โดยทำการสอบคัดเลือกฯ(สอบความรู้ทั่วไป, เฉพาะดำแหน่ง และสอบปฏิบัติ) ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกฯ (สอบความรู้ทั่วไป, เฉพาะตำแหน่ง และสอบปฏิบัติ ได้สิ้นสุดลงแล้ว

ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567 13:06

ด้วยโรงพยาบาลรัตภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

ชั่วคราว (รายวัน) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยบริการโรงพยาบาลรัตภูมิ จึงประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567 13:06

ตามประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้ประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักรังสีการแพทย์, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

และหนักงานเปล เพื่อปฏิบัติงานบริการในโรงพยาบาลรัตภูมิ นั้น

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567 13:06

ตามประภาศโรงพยาบาลรัตภูมิ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้ประกาศขยายเวลารับ

สมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงาน

จิตเวชและยาเสพติด), พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานบริการ (ดูแลสวน) เพื่อปฏิบัติงานบริการใน

โรงพยาบาลรัตภูมิ นั้น

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

  
      

 

วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567 13:30

ประกาศร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยให้วิจารณ์ร่าง ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2567 
<< คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ >>

วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567 10:30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง จำนวน 1 คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เงินงปม.2567


<< คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ >>

วันศุกร์, 03 พ.ค. 2567 10:30

ประกาดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารแนบ

 << คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ >>

วันศุกร์, 26 เมษายน 2567 10:30

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (All-in-one) พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 65 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 << คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ >>

วันอังคาร, 23 เมษายน 2567 10:30

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง

  
<< คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ >>

วันศุกร์, 19 เมษายน 2567 13:30

ประกาศร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยให้วิจารณ์ร่าง ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 เมษายน 2567

 
<< คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ >>

วันพุธ, 17 เมษายน 2567 13:30

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล เพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน ๑ เครื่อง 
<< คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ >>

วันศุกร์, 12 เมษายน 2567 13:30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์ (HosXP XE v4 ) สำหรับโรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
<< คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ >>

วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567 13:40

ออกปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หน่วยแพทย์อาสา

วันอังคาร, 17 ตุลาคม 2566 13:40

สสจ.ตรวจเยี่ยม รพ.ชุมชนแม่ข่าย ปี 2567 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566

วันพุธ, 24 พ.ค. 2566 15:40

หนังสั้นทางด่วนรัตภูมิหาดใหญ่ใส่ใจเส้นเลือดสมอง

วันศุกร์, 19 พ.ค. 2566 09:38

วันที่ 18/5/2566 เภสัชกร รพ.รัตภูมิร่วมกับทีม รพ.สต.นิคม ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรค COPD เพื่อติดตามสภาวะสุขภาพและการใช้ยาของผู้ป่วยรวมทั้งลงสำรวจร้านชำในชุมชน 

วันศุกร์, 12 พ.ค. 2566 14:19

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพนอกพื้นที่
ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพนอกพื้นที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น.

วันอังคาร, 02 พ.ค. 2566 14:18

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงวัยในด้านการป้องกันโรคสมองเสื่อม การป้องกัน
การหกล้ม แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 15 คน ในโรงเรียนผู้สูง- อายุ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร

วันพฤหัสบดี, 27 เมษายน 2566 16:12

วันที่ 27 เมษายน 2566 โรงพยาบาลรัตภูมินำโดยนายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล โครงการ บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ วัดใหม่ทุ่งคา

วันพุธ, 26 เมษายน 2566 09:15

โรงพยาบาลรัตภูมิ ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมนำเสนอ นวัตกรรม งานประกวดผลงานวิชาการและนวัตกรรมโรงพยาบาลรัตภูมิ ปี ๒๕๖๖   ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 15:16

นิเทศงานทันตกรรม CUP รัตภูมิ รอบที่ 1

วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 15:15

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 15:15

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดทั้งนี้ทางกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 

เอกสารเผยแพร่และประกาศ โรงพยาบาลรัตภูมิ

บัญชีรายการยา โรงพยาบาลรัตภูมิ

บัญชีรายการยา โรงพยาบาลรัตภูมิ

ดาวน์โหลด

เผยแพร่แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม)

แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม)

<<<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>

รายงานการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายงานการเงิน ปีงบประมาณ2566

<<<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ มีการขอทำลายเอกสาร

พรบ.เกี่ยวกับงานสารบรรณ มีการขอทำลายเอกสาร 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

<<<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>

เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของโรงพยาบาลรัตภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของโรงพยาบาลรัตภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๖

<< ดาวน์โหลดเอกสาร >>

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์อื่น ๆ