โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

ประกาศอัตราค่าห้องพิเศษ โรงพยาบาลรัตภูมิ
ห้องพักผู้ป่วยพิเศษห้องแอร์
ห้องพักผู้ป่วยพิเศษห้องพัดลม