โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

โรงพยาบาลรัตภูมิ

สถานที่ติดต่อ

ที่อยู่   โรงพยาบาลรัตภูมิ เลขที่ 289 หมู่ที่ 1 ถนนยนตรการกำธร


ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180


หมายเลขโทรศัพท์ 074-395234-7


หมายเลขโทรศัพท์ ฝ่ายบริหาร 074389110


เบอร์ FAX รพ.074-389022


ช่องทางโซเซียล


FACEBOOK : RATTAPHUM HOSPITAL


E-MALI : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.