โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

โรงพยาบาลรัตภูมิ เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ)ครั้งที่ 9

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงพยาบาลรัตภูมิ นำโดยนายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ พร้อมคณะ เข้าร่วม โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ "หิ้วตะกร้า นุ่งผ้า ไทย ไปวัดวันพระ" (ครั้งที่ ๙) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมในวันธรรม สวนะ และส่งเสริมสนับสนุน

ให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข ณ วัดเกาะบกรัตนาราม ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา