โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

โรงพยาบาลรัตภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งข้นกีฬา

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 รัตภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 3โรงพยาบาลรัตภูมินำโดย นายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัด ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬารัตภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 โดยมีนางสาววิไลลักษณ์ เรืองผล นายอำเภอรัตภูมิ

เป็นประธานฯ ในพิธีเปิดโดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานฯและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา