โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

โรงพยาบาลรัตภูมิ

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และวันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตำบล ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วัดเขาตกน้ำ กำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา