โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลรัตภูมิ รับมอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบสอดแขน(อัตโนมัติ) พร้อม เครื่องพิมพ์ผล จำนวน 2 เครื่องและ

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง รวมมูลค่า 203,000 บาท จาก คุณประดิษฐ์ อ่อนรักษ์ และญาติมิตร ร่วมกับ สโมสรโรตารี่บางกรวย สโมสรโรตารี่ควนลัง หาดใหญ่ และสมาคมชาวสงขลา