โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลรัตภูมิ

วันที่ 24-25 มกราคม 2567 นายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ

มอบหมายให้ พว.อรุณี ยุทธิปูน หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด เข้าร่วม

"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการกับเคลื่อนการบำบัดรักษาและขึ้นฟูยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTX) "

ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยมี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รมต.กระทรวงสาธารณสุขและ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมว.กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด กลุ่มเป้าหมาย

ประกอบด้วยผู้แทนจาก 200 อำเภอ 5 ภาคีเครื่อข่าย(ท้องถิ่น/ปกครอง/ตำรวจ/สสอ/รพช. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงาน CBTX ของชุมชนเพื่อให้มีแนวปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ