โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี


วันที่17-19 มกราคม 2567 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.รัตภูมิ นำโดยนางอรุณ ยุทธิปูน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด พร้อมด้วย นางสาวเบญจมาศ สันหมะ นักจิตวิทยาปฏิบัติ

การ นางร่ำหร๊ะ ปานหลี และ นางสุวรรณี ดุลยานา อสม.หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อ.รัตภูมิจ.สงบลา นำผู้ป่วยจิตเวชเข้าร่วมโครงการค่ายครอบครัวล้อมริ้วด้วยรัก เพื่อฟื้นฟูทักษะทางสังคมให้แก่ผู้ป่วยจิตเวยในจังหวัดสงขลา

และลดทัศนคติด้านลบของชุมชนที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวช ณ เทศบาลตำบลพะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงบลา โดยมีผู้

เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน ซึ่งมี นาย ไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สอบลา เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมประกอบด้วย การเข้าค่ายพักอาศัยบ้านจิตอาสาในชุมชน 3 วัน 2 คืน ,walk Rally และการเรียนรู้ฝึกอาชีพ 0TOP โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนสำนักข่าวเดลินิวส์มาร่วมทำข่าว