โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลรัตภูมิ นำโดยนายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ กลุ่มงานอุบัติเหตุจุกเฉิน(ER)โรงพยาบาลรัตภูมิ ร่วมกัมทีมSTROKE

Unit โรงพยาบาลหาดใหญ่ ถ่ายทำหนังสั้นการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง เรื่อง "ทางด่วนรัตภูมิหาดใหญ่ใส่ใจเส้นเลือดสมอง"(SFT. 2023 Rattaphum Hadyai) ตามโครงการ

ANGELsSIMULATION เริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยมีอาการ การใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669