โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงพยาบาลรัตภูมิ นำโดยนายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัตภูมิ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในกิจกรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและเป็นวันแม่แห่งชาติของทุกปี ณ วัดใหม่ทุ่งคา ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา