โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 โรงพยาบาลรัตภูมิและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รัตภูมิ ร่วมกันจัดกิจกรรมคัดกรองต้อกระจก โดยมีกลุ่มงานจักษุวิทยาโรงพยาบาลหาดใหญ่

นำโดย นายแพทย์เกษม จันทรพัฒนาและเจ้าหน้าที่ ออกบริการตรวจตา จำนวน 88 ราย และส่งต่อผ่าตัดที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำนวน 35 ราย