โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 นำโดย ดร.นุวัช แก้วสว่าง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

รณรงค์กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี อำเภอรัตภูมิ ประจำปี 2566 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล

กำแพงเพชร ร่วมกับ นางนุชนาถ อนันต์นาถวิรุฬ  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทพญ.มะลิวัลย์ สุวรรณเจริญ ทันตแพทย์

ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอรัตภูมิ คณะคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน จัดกิจกรรมภายในงานมากมาย เช่น การประกวดวาดภาพระบาย กรคัดลายมือ การเขียนเรียงความ

การประกวดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ การประกวดหนูน้อยฟันดี มีการจัดนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับนวัฒกรรม/สื่อ/โครงงาน ด้านทันตสาธารณสุข การบริโภคอาหาร( อย. น้อย ) และ

การดูแลสุขภาพร่างกาย ณ โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา ตำบาลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา