โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

วันที่ 8 มิถุนายน 2566โรงพยาบาลรัตภูมิ นำโดยนายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ

เป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมจิบกาแฟแลหวันขึ้น และประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอรัตภูมิ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารผู้ป่วยนอก - ผู้ป่วยใน ชั้น 2 โรงพยาบาล

รัตภูมิ โดยมีนางสาววิไลลักษณ์ เรืองผล นายอำเภอรัตภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมประจำเดือน