โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

 

กลุ่มงานทันตกรรม รพ.รัตภูมิ

ในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านกองอิฐ ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลคูหาใต้ โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมและตรวจสุขภาพช่องปาก จำนวน 32 คน พบว่าใส่ฟันปลอมทั้งปาก 13 คน ได้รับการคัดกรองฝังรากฟันเทียมเข้าข่าย จำนวน 2 คน และเข้าคิวฟันเทียมพระราชทาน 6 คน งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ

กลุ่มงานทันตกรรม รพ.รัตภูมิ