โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

 

วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.

นายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผอ.โรงพยาบาลรัตภูมิ นายสาคร คงแก้ว ท้องถิ่นอำเภอรัตภูมิ นายประเชิญ โนรดี สารารณสุขอำเภอรัตภูมิ และ ร.ต. ศิรวัฒน์ ไชยเซ่ง สัสดีอำเภอรัตภูมิ ร่วมตรวจ

เยี่ยมผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดตรวจบริการประชาชนนาสีทอง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันได้ที่ หน้าเพจ FACEBOOK : โรงพยาบาลรัตภูมิ