โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

วันที่ 27 เมษายน 2566 โรงพยาบาลรัตภูมินำโดยนายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ วัดใหม่ทุ่งคา

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่รพ.รัตภูมิทุกๆท่าน ขอความสุข ความเจริญก้าวหน้า จงมีแต่ท่านและครอบครัวตลอดไป