โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

 

โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดทั้งนี้ทางกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.รัตภูมิ ได้เข้าร่วมกิจกรรมมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง
ยาเสพติด แก่ผู้รับการอบรมจำนวน 50 คน ในระหว่างวันที่ 13-27 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา