โรงพยาบาลรัตภูมิ องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานด้วยการทำวิจัยละ R2R ครั้งที่ 2

วันที่ 12 เมษายน 2566

โรงพยาบาลรัตภูมิ นำโดยนายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิปฏิบัติการ การพัฒนางานด้วยการทำวิจัยและ R2R ครั้งที่ 2 โดยมีวิทยากรจาก สสจ.สงขลา นำโดย อ.วรัตถ์ ศิริชา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และ อ. มณี แพทย์พงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา