โรงพยาบาลรัตภูมิ

องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
FC DEBUG_MOBILE: Added JS code to detect and set screen resolution cookie

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ตู้อบเด็กทารกแรกคลอด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการ (E-Bibding)animated gif

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กทารกแรกคลอด โรงพยาบาลรัตภูมิ หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว

ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ2) ต่อโรงพยาบาลรัตภุมิ ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 22

มิถุนายน 2565

ยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ2) หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์ หรือทางเว็ปไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว

ตามรายละเอียดดังนี้

1.ทางไปรษณีย์ ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ

289 หมู่ 1ถนน ยนตรการกำธร

ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ สงขลา 90180

2.ทางโทรศัพท์ หมายเลข 074389110

ทางอีเมล์ของหน่วยงาน Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.ทางอีเมลล์ของหน่วยงาน Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Add comment


Security code
Refresh