โรงพยาบาลรัตภูมิ

องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
FC DEBUG_MOBILE: Added JS code to detect and set screen resolution cookie


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง animated gif

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 Ma โรงพยาบาลรัตภูมิ หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว

ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ2) ต่อโรงพยาบาลรัตภุมิ ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2565

ยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ2) หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์ หรือทางเว็ปไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว

ตามรายละเอียดดังนี้

1.ทางไปรษณีย์ ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ
289 หมู่ 1ถนน ยนตรการกำธร
ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ สงขลา 90180

2.ทางโทรศัพท์ หมายเลข 074389110
ทางอีเมล์ของหน่วยงาน Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.ทางอีเมลล์ของหน่วยงาน Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Add comment


Security code
Refresh